Deutsch English

Vchoz situace

Kad podnik, kad profitcentrum a kad produkt obecne prochz ivotnm cyklem sestvajcm z ruznch fz:


Kad z techto fz zpravidla zahrnuje procesy zmen a klade pred management specifick vzvy a nezrdka i znacn problmy. Tyto problmy mohou spocvat v disponibilite odbornch znalost nebo v nedostatecnch kapacitch (i kapacitch managementu). Zcsti mue chybet know-how co je treba ucinit, jak a kdo nejlpe m prevzt dan koly.

Spolecnost Eugen Sonneck kaufmnnische Unternehmungsfhrung je pritom Vam efektivnm partnerem poskytujcm pomoc a prinejcm do Vaeho podniku dodatecn know-how. Nam kolem je vypracovat reen a spolu s Vmi je realizovat k Vaemu prospechu.

Pracujeme pro V spech!