Deutsch English

Trval zajiten podnikatelsk cinnosti...
...pomoc vhodnho financovn.

Ji radu let se banky pri poskytovn veru podnikum strednho stavu chovaj spe zdrenlive. Nzk vlastn kapitl a ratingov rzen bank casto komplikuj podnikum zskn kapitlu zejmna pro investice do rozren nebo pro financovn podnikatelsk cinnosti.

Nabzme Vm tyto sluby:

Prprava podkladu pro jednn s bankou

 1. Analza bankovnho portfoliaJak se stav banky k podniku? Jak bankovn zvltnosti a specifika je treba respektovat?
 2. Vypracovn clov strukturyJakch clu lze s temito bankami doshnout? Jak je optimln struktura?
 3. Moderace s klcovmi bankamiJak je optimln model financovn pro V podnik? Tuto otzku je treba vyjasnit a detailne projednat s bankami.
 4. Overen monost alternativnch partneruExistuj pro podnik vhodn alternativn partneri z oblasti bank nebo podlovho kapitlu?

Pripravme Vm potrebn podklady pro jednn s bankou!

Snen pohledvek ci nedoplatku pomoc factoringu

V prpade factoringu podnik prubene zcela nebo zcsti prodv sv pohledvky z dodn zbo nebo poskytnut slueb za svmi odberateli factoringovmu stavu. Tmto zpusobem zskv podnik ihned likviditu bezprostredne ze svch neuhrazench pohledvek. Factor overuje pred uzavrenm smlouvy a prubene bonitu odberatelu a v rmci sjednanho limitu prebr cel riziko nezaplacen.

Vybereme pro Vs z rady poskytovatelu optimlnho factora!

dost o podporu z prostredku EU, sttu, zem/kraju a obc

Nabdka podpurnch programu, prostredku, prspevku, veru a pujcek podporovanch z verejnch prostredku, je predstavuje asi 8.000 ruznch podpor, je pro normlnho podnikatele ci zakladatele podniku zcela nepruhledn. My pro Vs zjistme vhodn zpusob podpory podle Vaich potreb.

V soucasn dobe existuj nsledujc monosti podpory pro:

 • Zaloen existence
 • Rozren existence
 • Zaloen zvodu
 • Rozren zvodu
 • casti na podnicch
 • Kooperace
 • Porzen stroju a prstroju
 • Vytvoren pracovnch a vzdelvacch mst
 • Ekologick opatren
 • Vzkum a vvoj
 • Podnikov poradenstv
 • kolic akce
 • Export
 • Zahranicn kapitlov investice
 • Podporu veletrhu
 • Mezinrodn projekty
 • Konsolidaci

Zjistme v zk spoluprci s Vmi monosti zskat podporu ci pobdku.

Mobilizace likvidity pomoc Sale and Lease back

V prpade tto formy financovn se (pouvan) dlouhodob majetek prod a vyplat se kupn cena. Vzpet si podnik pronajme tyto predmety zpet. Jsou-li definovny predmety pro transakci Sale-and-lease-back, je zpravidla vypracovn odborn posudek o jejich hodnote. Podle neho se rd mon ve financovn. Pokud jsou leasingov spolecnost a leasingov njemce zajedno, co se tk ve, doby a podmnek leasingu, priprav a podepe se smlouva. Po uplynut platnosti smlouvy m podnik monost zskat predmet leasingu zase zpet.

Vybereme pro Vs z rady poskytovatelu vhodnho partnera pro Sale and Lease back!

Zskn dal likvidity pomoc mezaninovho financovn

Mezaninov kapitl posiluje kvtu kapitlu pro rucen, zlepuje Vai bilancn strukturu a tm i bonitu, ani by rozredil podlovou strukturu. Likvidita je poskytovna jako podrzen kapitl bez zvazku a zajiten. Nedochz k zsahum do Va kadodenn operativn podnikatelsk cinnosti.

Tato hybridn forma financovn mue bt tvorena jak z vlastnch, tak i cizch zdroju - prune upravovna podle Va zcela individuln podnikatelsk situace. Spektrum vyuit mezaninovho financovn tak sah od financovn rustu, optimalizaci a konsolidaci rozvahy pres nstupnick pravy a po zmenu spolecnku. K dispozici jsou objemy financovn mezi dvema a patncti miliny eur.

Najdeme Vm vhodnho poskytovatele mezaninovho kapitlu!

Projednejte s nmi optimln balcek pro financovn Vaeho podniku!