Deutsch English

Spektrum slueb

Spolecnost Eugen Sonneck kaufmnnische Unternehmungsfhrung je zde pro rzen orientovan na vyuit vech hodnot:

Nepouvme dn standardizovan reen, nebot kad podnik pracuje pro spech na trhu s rozdlnmi faktory. Na zklade techto faktoru vypracujeme pro podnik specifick a individuln reen problmu.

Prehled slueb:

  • prozrav strategick poradenstv na rozvjejcch se trzch vchodn Evropy, Cny a Indie
  • aktivn podpora nebo realizace Due Diligence
  • obshl pruzkum monost sttnch podpor pro investice
  • cinn vybudovn a rozren celkovho controllingu
  • fungujc optimalizace a zajiten rdnho veden cetnictv
  • realizace prodejnch aktivit s orientac na spech

Ke slubm nebo aktivnmu zapojen dochz v podniku prurezove ve vech souvisejcch procesech.

Vypracujeme pro Vs reen podle Vaich potreb!