Deutsch English

Strategie na rozvjejcch se trzch...
...vchodn Evropy, Indie a Cny.

V dusledku rostouc globalizace a propojen trhu dochz ke stle vet a vet soutei mezi podniky a tm vetinou vznik potreba se prubenm rozvjenm spolecnosti prizpusobit konkurencnmu prostred, tak aby spolecnost nebyla z trhu vytlacena.

Nastoluj se zsadn otzky jako:

 • jakmi produkty nebo slubami lze z dlouhodobejho hlediska zajistit neomezen trvn spolecnosti?
 • na jakch trzch a kterm odberatelum lze se ziskem prodvat produkty spolecnosti?
 • jak lze zskvat nov trhy?
 • je treba brt v vahu nejak zvltnosti, prekky nebo mon problmy?
 • jak spojen nebo jak kontakty jsou uitecn?
 • jak zdroje spolecnost potrebuje?

Zde je treba zapracovat na strategii. Bez predstavy o budoucnosti nemue bt dn podnik dlouhodobe spen.

Co je pro Vs prnosem?

 • Poznat charakteristick rysy trhu v Cne, Indii a ve vchodn Evrope.
 • Lpe posoudit bariry vstupu a rizika na vybranch trzch.
 • Nalzt pro podnik optimln scnr na danm trhu a v danm prostred.
 • Pri podnikatelsk cinnosti optimlne vyuvat kulturnch zvltnost.
 • Vybrat si relevantn faktory pro volbu vhodnho msta pro dan produkt.
 • Na clovm trhu spene zaloit vrobn spolecnost nebo firmu.
 • Zlepit vyuit podnikovch zdroju v soutei.
 • Vyut podporu pri budovn vhodnch dodavatelskoodberatelskch vztahu.
 • Vytvorit a rozvjet strategick controlling s patricnou vypovdac hodnotou a mnoho dalho...

Pojdme spolecne probrat ance Vaeho podniku na rozvjejcch se trzch!