Deutsch English

Díky přesné ekonomické podpoře prodeje...
...k akvizičním úspěchům.

Jako rozhraní mezi podnikem a jeho odběrateli plní odbyt a prodej ústřední funkci. Soustavná péče o vztahy se zákazníky a schopnost odbytu získávat nové odběratele jsou hlavním základem trvalého podnikatelského úspěchu.

Poskytneme Vám pomoc a podporu těmito službami:

  • analýza trhů a odběratelů
  • tvorba, rozvoj a udržování vztahů se zákazníky
  • získávání a realizace nových obchodů včetně sestavení nabídek a jednání
  • příprava a plnění nových požadavků klientů

Projednejte s námi, jakou podporu byste potřebovali!